Reclamación gastos hipoteca ata o 21 de xaneiro

Unha hipoteca tense que escriturar e inscribir, o que xera unha serie de gastos de formalización (ademais dos de compravenda). Agora ben, segundo o Tribunal Supremo, o banco debe pagar unha parte destas costas de constitución. Por tanto, se no seu momento obrigounos a abonalas todas, temos dereitos a recuperar,...