Reclamación gastos hipoteca ata o 21 de xaneiro (actualizado)

Reclamación gastos hipoteca ata o 21 de xaneiro (actualizado)

ACTUALIZACIÓN 08/03/2021 A pesar das dúbidas xurdidas en canto á a terminación do prazo para reclamar os gastos derivados de prestamos hipotecarios, aínda se poden reclamar xudicialmente. Mesmo tras as últimas sentenzas, auméntase a cantidade de gastos a reclamar. Unha hipoteca tense que escriturar e inscribir, o que xera unha serie de gastos de formalización (ademais dos de compravenda). Agora […]

Reclamación gastos hipoteca hasta 21 de enero (actualizado)

Reclamación gastos hipoteca hasta 21 de enero (actualizado)

ACTUALIZACIÓN 08/03/2021 A pesar de las dudas surgidas en cuanto a a la terminación del plazo para reclamar los gastos derivados de prestamos hipotecarios, todavía se pueden reclamar judicialmente. Incluso tras las últimas sentencias, se aumenta la cantidad de gastos a reclamar. Una hipoteca se tiene que escriturar e inscribir, lo que genera una serie de gastos de formalización (además […]