Según la justicia europea el complemento de maternidad de la pensión será igual para los hombres

Según el TJUE, el complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social en las pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente causadas a partir de 1 de enero de 2016. En España se encuentra recogido en el artículo 60 de la LGSS también debe reconocerse a los...

Reclamación gastos hipoteca ata o 21 de xaneiro (actualizado)

ACTUALIZACIÓN 08/03/2021 A pesar das dúbidas xurdidas en canto á a terminación do prazo para reclamar os gastos derivados de prestamos hipotecarios, aínda se poden reclamar xudicialmente. Mesmo tras as últimas sentenzas, auméntase a cantidade de gastos a reclamar. Unha hipoteca tense que escriturar e inscribir, o que xera unha...

Reclamación gastos hipoteca hasta 21 de enero (actualizado)

ACTUALIZACIÓN 08/03/2021 A pesar de las dudas surgidas en cuanto a a la terminación del plazo para reclamar los gastos derivados de prestamos hipotecarios, todavía se pueden reclamar judicialmente. Incluso tras las últimas sentencias, se aumenta la cantidad de gastos a reclamar. Una hipoteca se tiene que escriturar e inscribir,...

Axudas convocadas e recordatorios xaneiro 2021

RECORDATORIO DECLARACIÓN DE CENSO EXPLOTACIÓNS AGRARÍAS 01/01/2021 - 01/03/2021 É obrigatorio facer a declaración de censo das explotacións avícolas, porcino, ovino, caprino, equino e apícolas antes do 1 de marzo de 2021. Dito tramite pódese facer a través da oficina agraria virtual. AXUDAS POR DANOS DE LOBO E XABRIL 12/01/2021...

Ayudas convocadas y recordatorios enero 2021

RECORDATORIO DECLARACIÓN DE CENSO EXPLOTACIÓNS AGRARÍAS 01/01/2021 - 01/03/2021 Es obligatorio hacer la declaración de censo de las explotaciones avícolas, porcino, ovino, caprino, equino y apícolas antes de 1 de marzo de 2021. Dito tramite se puede hacer a través de la oficina agraria virtual. AYUDAS POR DAÑOS DE LOBO...