Reclamación gastos hipoteca ata o 21 de xaneiro (actualizado)

Reclamación gastos hipoteca ata o 21 de xaneiro (actualizado)

ACTUALIZACIÓN 08/03/2021 A pesar das dúbidas xurdidas en canto á a terminación do prazo para reclamar os gastos derivados de prestamos hipotecarios, aínda se poden reclamar xudicialmente. Mesmo tras as últimas sentenzas, auméntase a cantidade de gastos a reclamar. Unha hipoteca tense que escriturar e inscribir, o que xera unha serie de gastos de formalización (ademais dos de compravenda). Agora […]

Reclamación gastos hipoteca hasta 21 de enero (actualizado)

Reclamación gastos hipoteca hasta 21 de enero (actualizado)

ACTUALIZACIÓN 08/03/2021 A pesar de las dudas surgidas en cuanto a a la terminación del plazo para reclamar los gastos derivados de prestamos hipotecarios, todavía se pueden reclamar judicialmente. Incluso tras las últimas sentencias, se aumenta la cantidad de gastos a reclamar. Una hipoteca se tiene que escriturar e inscribir, lo que genera una serie de gastos de formalización (además […]

Axudas convocadas e recordatorios xaneiro 2021

Axudas convocadas e recordatorios xaneiro 2021

RECORDATORIO DECLARACIÓN DE CENSO EXPLOTACIÓNS AGRARÍAS 01/01/2021 – 01/03/2021 É obrigatorio facer a declaración de censo das explotacións avícolas, porcino, ovino, caprino, equino e apícolas antes do 1 de marzo de 2021. Dito tramite pódese facer a través da oficina agraria virtual. AXUDAS POR DANOS DE LOBO E XABRIL 12/01/2021 – 30/09/2021 Aberto prazo para solicitar axuda para paliar danos […]

Ayudas convocadas y recordatorios enero 2021

Ayudas convocadas y recordatorios enero 2021

RECORDATORIO DECLARACIÓN DE CENSO EXPLOTACIÓNS AGRARÍAS 01/01/2021 – 01/03/2021 Es obligatorio hacer la declaración de censo de las explotaciones avícolas, porcino, ovino, caprino, equino y apícolas antes de 1 de marzo de 2021. Dito tramite se puede hacer a través de la oficina agraria virtual. AYUDAS POR DAÑOS DE LOBO Y JABALÍ 12/01/2021 – 30/09/2021 Abierto plazo para solicitar ayuda […]